Formas verbais no total: 92
Imperativos e particípios
Participio presente spendente
Participio presente spendendo
Participio presente speso
Tipo io tu lui/lei noi voi loro
Indicativo Presente spendo spendi spende spendiamo spendete spendono
Indicativo Imperfetto spendevo spendevi spendeva spendevamo spendevate spendevano
Indicativo Passato remoto spesi spendesti spese spendemmo spendeste spesero
Indicativo Futoro semplice spenderò spenderai spenderà spenderemo spenderete spenderanno
Congiuntivo Presente spenda spenda spenda spendiamo spendiate spendano
Condizionale Presente spenderei spenderesti spenderebbe spenderemmo spendereste spenderebbero
Congiuntivo Imperfetto spendessi spendessi spendesse spendessimo spendeste spendessero
Indicativo Passato prossimo ho speso hai speso ha speso abbiamo speso avete speso hanno speso
Indicativo Trapassato prossimo avevo speso avevi speso aveva speso avevamo speso avevate speso avevano speso
Indicativo Trapassato remoto ebbi speso avesti speso ebbe speso avemmo speso aveste speso ebbero speso
Indicativo Futuro anteriore avrò speso avrai speso avrà speso avremo speso avrete speso avranno speso
Condizionale Passato avrei speso avresti speso avrebbe speso avremmo speso avreste speso avrebbero speso
Congiuntivo Trepassato avessi speso avessi speso avesse speso avessimo speso aveste speso avessero speso
Imperativo - spendi spenda spendiamo spendete spendano
Congiuntivo Passato abbia speso abbia speso abbia speso abbiamo speso abbiate speso abbiano speso

Verbos semelhantes a spendere

Verbos conjugados anteriores e posteriores spendere