Formas verbais no total: 53
Imperativos e particípios
Presens particip katekiserande
Presens particip katekiserat
Presens particip katekiserad
Tipo jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens katekiserar katekiserar katekiserar katekiserar katekiserar katekiserar
Preteritum katekiserade katekiserade katekiserade katekiserade katekiserade katekiserade
Futurum ska katekisera ska katekisera ska katekisera ska katekisera ska katekisera ska katekisera
Konditionalis I skulle katekisera skulle katekisera skulle katekisera skulle katekisera skulle katekisera skulle katekisera
Perfekt har katekiserat har katekiserat har katekiserat har katekiserat har katekiserat har katekiserat
Pluskvamperfekt hade katekiserat hade katekiserat hade katekiserat hade katekiserat hade katekiserat hade katekiserat
Futurum exaktum ska ha katekiserat ska ha katekiserat ska ha katekiserat ska ha katekiserat ska ha katekiserat ska ha katekiserat
Konditionalis II skulle ha katekiserat skulle ha katekiserat skulle ha katekiserat skulle ha katekiserat skulle ha katekiserat skulle ha katekiserat
Imperativ - katekisera - - katekisera -

Verbos conjugados anteriores e posteriores katekisera