Formas verbais no total: 53
Imperativos e particípios
Presens particip littererande
Presens particip littererat
Presens particip littererad
Tipo jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens littererar littererar littererar littererar littererar littererar
Preteritum littererade littererade littererade littererade littererade littererade
Futurum ska litterera ska litterera ska litterera ska litterera ska litterera ska litterera
Konditionalis I skulle litterera skulle litterera skulle litterera skulle litterera skulle litterera skulle litterera
Perfekt har littererat har littererat har littererat har littererat har littererat har littererat
Pluskvamperfekt hade littererat hade littererat hade littererat hade littererat hade littererat hade littererat
Futurum exaktum ska ha littererat ska ha littererat ska ha littererat ska ha littererat ska ha littererat ska ha littererat
Konditionalis II skulle ha littererat skulle ha littererat skulle ha littererat skulle ha littererat skulle ha littererat skulle ha littererat
Imperativ - litterera - - litterera -

Verbos conjugados anteriores e posteriores litterera

« litterera »