Formas verbais no total: 53
Imperativos e particípios
Presens particip mötande
Presens particip mött
Presens particip mött
Tipo jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens möter möter möter möter möter möter
Preteritum mötte mötte mötte mötte mötte mötte
Futurum ska möta ska möta ska möta ska möta ska möta ska möta
Konditionalis I skulle möta skulle möta skulle möta skulle möta skulle möta skulle möta
Perfekt har mött har mött har mött har mött har mött har mött
Pluskvamperfekt hade mött hade mött hade mött hade mött hade mött hade mött
Futurum exaktum ska ha mött ska ha mött ska ha mött ska ha mött ska ha mött ska ha mött
Konditionalis II skulle ha mött skulle ha mött skulle ha mött skulle ha mött skulle ha mött skulle ha mött
Imperativ - möt - - möt -

Verbos semelhantes a möta

Verbos conjugados anteriores e posteriores möta

« möta »