Formas verbais no total: 53
Imperativos e particípios
Presens particip påspännande
Presens particip påspänt
Presens particip påspänd
Tipo jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens spänner på spänner på spänner på spänner på spänner på spänner på
Preteritum spände på spände på spände på spände på spände på spände på
Futurum ska spänna på ska spänna på ska spänna på ska spänna på ska spänna på ska spänna på
Konditionalis I skulle spänna på skulle spänna på skulle spänna på skulle spänna på skulle spänna på skulle spänna på
Perfekt har spänt på har spänt på har spänt på har spänt på har spänt på har spänt på
Pluskvamperfekt hade spänt på hade spänt på hade spänt på hade spänt på hade spänt på hade spänt på
Futurum exaktum ska ha spänt på ska ha spänt på ska ha spänt på ska ha spänt på ska ha spänt på ska ha spänt på
Konditionalis II skulle ha spänt på skulle ha spänt på skulle ha spänt på skulle ha spänt på skulle ha spänt på skulle ha spänt på
Imperativ - spänn på - - spänn på -

Verbos conjugados anteriores e posteriores påspänna

« påspänna »